Annika Hall är Associerad konsult till AIMS International Sweden och en oberoende rådgivare specialiserad på ägarstyrning och ägarskifte i familjeföretag, processer där förmågan till konstruktiv problemlösning är central. Fokus för hennes arbete är att underlätta kommunikation och att hjälpa ägarfamiljen att arbeta sig fram till lösningar som alla involverade kan komma överens om. Med över tjugo års erfarenhet som familjeföretagsrådgivare har Annika arbetat med familjeföretag i olika generationer, av olika storlek och inom olika branscher.

Annika har en doktorsexamen i företagsekonomi med fokus på familjeföretag. Hon har omfattande internationell erfarenhet av att undervisa forskarstudenter. Hennes ämnen inkluderar ledarskap, strategi, organisationsteori, kvalitativ metod, rådgivning och familjeföretag. Efter tio år som först doktorand och sedan forskare vid Centre for Family Entrepreneurship and Ownership vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping arbetade hon för en av Sveriges större revisions-och rådgivningsbyråer som Director Business Advisory.

Annika har skrivit artiklar och böcker inom sina specialområden och föreläst vid akademiska och icke-akademiska konferenser och workshops både i Sverige och utomlands. Hon är medlem av Family Firm Institute (USA) och undervisar på organisationens utbildningsprogram för familjeföretagsrådgivare från hela världen. Annika är också en certifierad lärare i SAVI (System för att analysera verbal interaktion), ett verktyg för förbättrad kommunikation och ökad problemlösningsförmåga. 

Publikationer i urval:

 

This page is available also in

EnglishSwedish