Annika Hall är Associerad konsult till AIMS International Sweden och en oberoende rådgivare specialiserad på ägarstyrning och ägarskifte i familjeföretag, processer där förmågan till konstruktiv problemlösning är central. Fokus för hennes arbete är att underlätta kommunikation och att hjälpa ägarfamiljen att arbeta sig fram till lösningar som alla involverade kan komma överens om. Med över […]

Associated Senior Consultant
Senior Advisor, Family Business Consulting

Lotta har rollen som Executive Project Manager inom AIMS International i Sverige. Det innebär att hon har ett nära samarbete med Partner-/Konsultgruppen och att hon är en central nyckelperson för hela verksamheten. Hon ansvarar också för olika interna projekt och processer samt har många kontakter både i Sverige och internationellt.  Innan Lotta började på AIMS […]

Executive Project Manager

Charlotta har varit verksam som konsult sedan 2017, med fokus på Executive Search sedan 2021. I sitt arbete att hitta både ledare och specialister, har hon arbetat inom ett brett spektrum av olika branscher. Uppdragen har varit både för stora internationella och nationella företag samt för start-ups /scale-ups, ofta med fokus på digital transformation och […]

Senior Consultant

Jan är Co-Managing Partner på AIMS International i Sverige. Hans roll omfattar Executive Search och Management Consultant uppdrag och han ingår i ledningen av företagets med fokus på utveckling av affär, team och internationella samarbeten. Utbildningsmässigt har Jan en Master of Science i Business Administration från Uppsala universitet. Kärnan i Jans profil är ledarskap och […]

Co-Managing Partner
Practice Member - Media & Technology

Maria har arbetat med Executive Search sedan 2006 och har framgångsrikt gjort uppdrag till C-level positioner, samt mellanchefs- och specialistroller inom olika branscher såsom life science, energi, industri, den offentliga sektorn med flera. Hon har själv mångårig erfarenhet av ledarskap med erfarenhet av affärsutveckling. Maria är civilekonom med ytterligare doktorandstudier i ledarskap från Lunds universitet. […]

Senior Consultant
Practice Member - Life Science