AIMS International Finlandista on kasvanut 25 toimintavuotensa aikana Suomen kansainvälisimpiin kuuluva johdon ja asiantuntijoiden suorahakuyritys. 

AIMS International toimii 6 eri mantereella yli 50 maassa yhteensä noin 350 suorahakukonsultin voimin. AIMS Internationalilla on vahva jalansija Pohjoismaissa ja Balttiassa. AIMS International Finland työllistää toistakymmentä suorahaun asiantuntijaa, jotka palvelevat Suomessa ja Virossa.

AIMS International Finlandin palveluihin kuuluvat johdon ja asiantuntijoiden suorahaun ohella hallitusjäsenten suorahaku, hallitusten neuvonta ja advisory boardien muodostaminen sekä johdon ja hallitusjäsenten arvioinnit.

Suorahaun lisäksi AIMS International Finland tarjoaa myös interim management -vuokrajohtajapalveluita. 

Vuokrajohtajien käyttö on yleistynyt huomattavasti suomalaisissa yrityksissä viime vuosien aikana. Vuokrajohtajaratkaisumme sopii tilanteeseen, jossa yritykseen tarvitaan tehokas ja osaava ammattilainen lyhyellä varoitusajalla vapautuneeseen tehtävään tai tärkeän kehitys- tai muutosprosessin johtoon.

AIMS International Finlandin asiakaskunta koostuu kansainvälisten pörssiyritysten lisäksi suomalaisista keskisuurista yrityksistä ja julkisesta sektorista. 

Teemme aitoa kansainvälistä yhteistyötä muiden AIMS International -maatoimistojen huippukonsulttien kanssa parhaiden mahdollisten osaajien löytämiseksi asiakkaillemme myös Suomen ulkopuolelta. 

AIMS International Finland tunnetaankin parhaiten pitkäaikaisista asiakassuhteistaan ja erityisen haastavien suorahakujen toteuttamisesta.

Palvelumme

Suorahaku on ylivoimaisesti tehokkain tapa löytää optimaalinen henkilö yrityksen johtotehtävään. Menetelmän suosiolle on myös syynsä. 

 

Oikein toteutettuna suorahaku on systemaattinen prosessi, joka alkaa haettavan henkilön profiilin huolellisesta määrittelystä. 

 

Kokenut suorahakukonsultti, jolla on kokemusta sadoista hakuprosesseista ja tuhansista keskusteluista kandidaattien kanssa on arvokas keskustelukumppani yrityksen johdolle pohdittaessa yrityksen tulevaisuuden odotuksia, tehtävän vaatimuksia, kandidaatin henkilökohtaisia ominaisuuksia ja vaikkapa oikeudenmukaista ja motivoivaa kompensaatiota. 

 

Määrittelyä seuraa tutkimusvaihe, jossa etsitään markkinoilta tehtävän vaatimukset mahdollisimman hyvin täyttävät osaajat. Erilaisten hakutyökalujen lisäksi tässä vaiheessa käytetään apuna systemaattista tiimityötä sekä konsulttiemme laajoja henkilökohtaisia verkostoja.

 

Finalistikandidaattien määrä tarkentuu haastatteluvaiheessa, jolloin konsulttimme tapaavat ja keskustelevat parhaiksi arvioimiensa kandidaattien kanssa ja esittelevät näistä tehtävään parhaiten soveltuvat kandidaatit toimeksiantajalle. 

 

Luonnollisesti toimeksiantomme sisältää myös kandidaattien referenssien verifioinnin. Toimimme toimeksiantajan tukena myös lopullisessa työsopimukseen liittyvässä neuvottelussa. Työmme ei pääty sopimuksen laatimiseen, vaan sen jälkeen varmistamme, että työtehtävä ja henkilön osaaminen vastaa molempien osapuolten odotuksia.

 

Ylimmän johdon hakujen lisäksi autamme toimeksiantajiamme muodostamaan dynaamisesti ja näkemyksellisesti toimivan hallituksen, jossa jokainen uusi hallitusjäsen vahvistaa sen strategista kykyä ja valmiutta ennakoida tulevaisuuden kasvua.

 

AIMS International Finlandilla on yli 20 vuoden kokemus johdon ja hallitusjäsenten suorahausta Suomessa ja kansainvälisesti. Tiedämme, mitä parhaiden osaajien löytäminen edellyttää meiltä ja toimeksiantajaltamme. 

 

Tänä päivänä markkinoilla olevat digitaaliset työkalut ovat kaikille samat, mutta parhailla konsulteilla on lisäksi strukturoidut tutkimusmenetelmät, laajat ja monipuoliset verkostot, sinnikkyyttä, uteliaisuutta ja ehdottomasti myös hyvin kehittynyt kyky tunnistaa parhaat ja motivoituneimmat osaajat haettavaan tehtävään.

 

Erityisen haastavien toimeksiantojen hoitaminen onkin se, mistä meidät parhaiten tunnetaan.

Vuokrajohtajien suosio on kasvanut myös Suomessa viime vuosina. Meille se on näkynyt sekä vuokrajohtajia koskevien toimeksiantojen lisääntymisenä, että monien kandidaattien kiinnostuksena tehdä myös interim management -projekteja.

 

Vuokrajohtaja onkin erinomainen ratkaisu silloin, kun lyhyellä varotusajalla vapautuneeseen ylimmän johdon tehtävään tarvitaan osaava ammattilainen. Vuokrajohtajaa käytetään usein myös johtamaan tai toteuttamaan tärkeitä kehitys- tai muutosprosesseja, kun yrityksestä ei löydy valmista osaamista tai resursseja. 

 

Vuokrajohtajan tehtävänä voi olla uusien prosessien ja rakenteiden luominen tai liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen. Joskus tehtävänä voi myös olla turnaroundin toteuttaminen. 

 

Vuokrajohtajalla on tavallisesti vankka osaaminen vastaavasta haasteesta, joten hän toteuttaa annetun toimeksiannon asetettujen tavoitteiden mukaisesti. On helppoa kuvitella kuinka paljon oikeasta kokemuksesta tai verkostoista voi olla hyötyä, kun tavoitteena on laajentaa vaikkapa jakelua tai kehittää toimitusketjua.

 

Vuokrajohtaja

  • Tyypillisesti vuokrajohtaja johtaa ja toteuttaa muutoksia
  • Vuokrajohtajalla on vankka strateginen ja operatiivinen kokemus ja verkostot tietyltä toimialalta sekä tietyistä tehtävistä organisaatiossa.
  • Vuokrajohtaja toimii osana yrityksen omaa organisaatiota. Hänellä on usein budjetti- ja tulosvastuu.
  • Vuokrajohtaja on 100 % lojaali yritykselle.
  • Hän raportoi esihenkilölleen kuten muutkin organisaatiossa.

Tiivistäen voisi siis sanoa, että vuokrajohtaja on omistautunut yhdelle projektille ja vastaa siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Projektin onnistumista parantaa se, että hänellä on vankka kokemus samantyyppisistä tehtävistä, usein samalla toimialalla toimineessa organisaatiossa.

 

Käyttämällä vuokrajohtajaa nopeutetaan projektien läpivientiä ja mahdollistetaan liiketoiminnan kehittyminen. Vuokrajohtaja sitoutuu asetettuun aikatauluun ja budjettiin.

 

Me AIMS International Finlandissa autamme asiakkaitamme nykytilanteen ja tulevaisuuden tarpeiden analysoinnissa. Sen jälkeen haemme tarvittavaan tehtävään vuokrajohtajakandidaatit, joilla on näyttöä vastaavien haasteiden menestyksellisestä ratkaisemisesta. 

Parhaat organisaatiot ovat suorituskykyisiä tiimejä, joissa yksilöiden ominaisuudet ja osaaminen  täydentävät ja tukevat toisiaan. Arviointi varmistaa sen, että organisaation suorituskyky kehittyy ja vastaa omistajien ja sijoittajien odotuksia. Markkinoilla menestymisen lisäksi monet omistajat painottavat tänä päivänä riskien hallintaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämistä enemmän kuin aikaisemmin.

 

AIMS International Finlandin kokeneiden konsulttien johtaman prosessin avulla arvioidaan yrityksen johtajien osaamista suhteessa organisaation nykytilaan ja valittuun strategiaan.

 

Prosessin ensimmäinen vaihe on perusteellinen ymmärrys yrityksen valitusta strategiasta, nykytilasta ja tulevaisuuden kehitystarpeista. Nämä muodostavat perustan niin arviointiprosessille, tuleville johtopäätöksille kuin toimintaehdotuksille. Kehityshankkeen toteutus ja valittavat menetelmät rakennetaan yhdessä toimeksiantajan kanssa. 

 

Kokeneet konsulttimme haastattelevat valitut henkilöt auditointiprosessia varten. Haastattelu on suunniteltu siten, että pystymme mittaamaan henkilön ja koko johtoryhmän kykyä vastata tehtävän sekä yrityksen vaatimuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin. 

 

Arviointiprosessiin osallistuvat henkilöt esittävät usein omia näkemyksiään yrityksen tilanteesta ja ideoita organisaation ja toiminnan kehittämiseksi.

 

Arviointiprosessin tulokset raportoidaan sekä osallistujille että toimeksiantajalle. Jokainen henkilö saa myös perusteellista henkilökohtaista palautetta, joka tarjoaa erinomaisen pohjan henkilökohtaiselle ammatilliselle kehitykselle.

 

AIMS International Finlandin johdon arviointi on työkalu, joka on suunniteltu varmistamaan, että yrityksen tahtotila ja strategiat toteutuvat suunnitellulla tavalla. 

Jokaiseen uraan mahtuu erilaisia vaiheita. Tyypillisiä haastavia tilanteita ovat esimerkiksi uudessa vaativammassa tehtävässä aloittaminen, hankalien työtilanteiden kohtaaminen ja vahvuuksien etsiminen. 

 

AIMS International Finlandin business mentorointi- ja coaching- palvelut varmistavat menestyksellisen työskentelyn niin yrityksen johdossa kuin omalla vastuualueella. Ne auttavat myös työntekijöiden potentiaalin suuntaamisessa yrityksen tavoitteiden mukaisesti.

 

Mentorointi 

 

Mentorointi on tunnetusti hyvä tapa henkilökohtaisen uran tukemiseen, uusien näkökulmien löytämiseen, avainhenkilöiden sitouttamiseen ja organisaation osaamisen jakamisen tehostamiseen.

 

Mentorointi perustuu mentorin ja mentoroitavan luottamukselliseen vuorovaikutukseen ja tavoitteellisiin keskusteluihin, joiden avulla tietotaitoa siirretään.

 

Tyypillisessä mentorointihankkeessa mentori ja mentoroitava tapaavat noin kuukauden välein vajaan vuoden ajan. Tapaamisia on kuudesta kymmeneen.

 

Mentorointi sopii erinomaisesti paitsi verkostojaan ja uusia näkökulmia laajentavalle, myös avainhenkilölle, joka on kiinnostunut osaamisensa pitkäjänteisestä kehittämisestä. Mentoroinnista on usein suuri apu myös sparrausta kaipaavalle.

 

Valmennus (business coaching)

 

Valmentaja auttaa löytämään vahvuudet ja kirkastamaan tavoitteet. Valmennuksen avulla saat myös itsellesi työkaluja, joiden avulla siirryt nykytilanteesta kohti tavoitteitasi.

 

Valmennus sopii muun muassa uutta tehtävää pohtivalle asiantuntijalle tai uudessa tehtävässä aloittaneelle. Mutta se on erinomainen apu myös uran eri vaiheissa oleville johtajille, jotka haluavat kehittyä urallaan, parantaa esimies- tai lähijohtamistaitojaan.

 

Valmennuksen avulla yksilön potentiaali saadaan kohdennettua yrityksen tavoitteiden mukaiseksi. Samalla valmennettavan itsereflektio kehittyy ja hän tunnistaa paremmin rajoittavat uskomukset, mikä näkyy tavallisesti suoraan suorituskyvyn ja työhyvinvoinnin paranemisena. 

 

Tyypillinen valmennusjakso kestää muutamasta kuukaudesta vuoteen. Sen aikana valmentaja ja valmennettava tapaavat 1–2 kertaa kuukaudessa.

GROW-konsultointi on johtajan tuki työelämän muutostilanteessa. Tuki perustuu coaching-ohjelmaan, jonka kulmakivinä ovat konkretia ja liiketoimintalähtöisyys. Ohjelman sisältö rakennetaan johtajan omien kiinnostusten ja toiveitten pohjalta.

 

AIMS International Finlandissa tunnemme rekrytointimarkkinat ja eri toimialojen liiketoimintalogiikat – johtotehtävien erityispiirteet ja toimialojen kehitystavoitteiden painopisteet. Suorahaut ja yritysjohdon konsultointi ovat olleet yli 20 vuoden ajan toimintamme ydin. Hallitsemme yritys- ja toimialatutkimusten keinot ja henkilöarviointien menetelmät.

 

Yksilöllinen coaching-ohjelma tukee johtajaa omien vahvuuksiesi ja kiinnostuksen kohteiden löytämisessä. Keskitymme mielenkiintoisten organisaation tunnistamiseen ja eri vaihtoehtojen analysointiin. Tutustumme työnhaun eri kanaviin, tuemme johtajaa työnhaun keskeisten dokumenttien rakentamisessa ja sparraamme työhaastattelutilanteisiin. Autamme tunnistamaan mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja toteuttamaan työuraan liittyvät suunnitelmat.

 

Ohjelman alussa johtaja saa henkilökohtaisen valmentajan, joka tukee koko ohjelman keston ajan. Valmentajan kanssa sovitaan ohjelman painopisteistä ensimmäisessä tapaamisessa. Kahdenkeskisiä tapaamisia pidetään n. 1½-2 viikon välein, joka kasvotusten tai virtuaalisesti. 

Lähetä CV:si AIMS International Finlandille

Oletko kiinnostunut keskustelemaan kanssamme tulevista työtehtävistä tai vuokrajohtajaprojekteista. Lähetä meille CV:si tästä .

Tiimi

AIMS International Finland on kokeneiden suorahaun, talent management ja vuokrajohtajaratkaisujen osaajien työyhteisö Helsingin ydinkeskustassa, Ludviginkadulla.

Omassa toiminnassamme arvostamme tiimimäistä yhteistyötä sekä pitkäaikaisia ja luottamuksellisia suhteita asiakkaisiimme. Panostamme jatkuvasti oman osaamisemme kehittämiseen – sekä yksittäisinä konsultteina että tiiminä - myös kansainvälisesti.

Panostamme asiakkaidemme liiketoiminnan ymmärtämiseen myös strategisella tasolla, arvojen sisäistämiseen ja kumppanuuteen.

Teemme aitoa kansainvälistä yhteistyötä muiden AIMS International -toimistojen kanssa. Tavoitteenamme on löytää asiakkaillemme aina paras mahdollinen osaaja - usein myös Suomen ulkopuolelta.

AIMS International Finlandin asiakaskunta koostuu kansainvälisten pörssiyritysten lisäksi suomalaisista keskisuurista yrityksistä ja julkisesta sektorista. Konsulttiemme henkilökohtaisen työkokemuksen sekä asiakastoimeksiantojemme tuloksena meillä on tavanomaista perusteellisempaa kokemusta mm. seuraavilta toimialoilta:

  • Teollisuus (erityisesti puunjalostus, kemia, energia, rakentaminen, elintarvike- ja juomateollisuus, kaivos ja teollisuuden huoltopalvelut)
  • Kulutustavarat (FMCG)
  • Pankki ja vakuutustoimiala, sijoituspalvelut ja finanssiteknologia
  • Informaatioteknologia (ICT)
  • Life Science

Paikalliset toimistot

AIMS International Finland
Ludviginkatu 3-5 B 16, 00130 Helsinki, Finland

[email protected]
+358 (0) 10 778 9600

Siirry paikallissivustoon

This page is available also in

EnglishSuomi